Werkwijze

Aanmelding

Je kan op eigen initiatief op gesprek komen, of op doorverwijzing van je huisarts of een andere hulpverlener. Aanmelding gebeurt bij voorkeur via het contactformulier maar kan ook via mail of telefonisch. 

 

Eerste gesprek

Nadat ik je aanmelding ontvangen heb, probeer ik je zo snel mogelijk een intakegesprek aan te bieden. In dit eerste gesprek gaan we dieper in op de reden van je aanmelding en kan je ook je eigen verwachtingen duidelijk maken. Je kan open vertellen over waar je mee zit of waar je tegenaan loopt. Weet je niet goed wat je kan verwachten? Geef dit dan gerust aan. Ik leg je graag uit hoe ik werk en wat ik voor jou zou kunnen betekenen.

Ter afronding geef ik nog wat praktische info mee over het verder verloop van de begeleiding. Jij kan hier uiteraard ook vragen over stellen. Het is de bedoeling dat je je veilig voelt in de begeleiding, dus vragen staat vrij. 

 

Frequentie en duur

Vanaf het moment dat een begeleiding van start gaat, zullen doorgaans een aantal gesprekken volgen. Gewoonlijk gaan de sessies wekelijks of tweewekelijks door. Vooral in het begin van een begeleiding ligt de intensiteit wat hoger. Maar zoals altijd geldt: we bekijken samen wat mogelijk is.

Op voorhand bepalen hoelang een begeleiding zal duren is moeilijk. Dit verschilt van persoon tot persoon. Verandering en persoonlijke groei zijn processen die tijd vragen en ik wil die tijd samen met jou nemen. Ik ben me ervan bewust dat dit een inspanning van je vraagt en een heel intens proces kan zijn. Het doel is om de begeleiding zo kort mogelijk maar zo lang als nodig te laten duren. We volgen jouw ritme. 

 

Begeleiding op verplaatsing

Vanaf oktober 2021 is het mogelijk om naast afspraken in mijn praktijk, ook te kiezen voor een begeleiding op verplaatsing.

Voor sommigen is de drempel om naar een psycholoog te gaan heel groot. Door af te spreken op een voor jou vertrouwde plaats, wil ik die drempel verkleinen. Ook mensen die zich minder makkelijk kunnen verplaatsen, wil ik zo de kans bieden om toch een psychologische begeleiding te krijgen.

We spreken op een door jou gekozen plek af. Dit kan bij jou thuis zijn, maar kan ook op een vertrekpunt voor een wandeling, in een cafeetje om bij een koffietje een babbeltje te slaan, in een parkje… Kies een plek waar jij je goed voelt en waar jij het comfortabel vindt om te praten.

Iedereen die zich comfortabel voelt bij een gesprek op verplaatsing, mag dit vragen. Verder is de doelgroep hetzelfde als bij begeleidingen in mijn praktijk, namelijk (jong)volwassenen met om het even welke hulpvraag.