Werkwijze

Aanmelding

Je kan op eigen initiatief op gesprek komen, of op doorverwijzing van je huisarts of een andere hulpverlener. Via het contactformulier op de website kan je mij alvast een berichtje sturen waarna ik zo snel mogelijk contact opneem om verder af te spreken. 

 

Begeleiding

We gaan in dialoog en hebben we het over wat jij nu nodig hebt. Ik beloof geen pasklare antwoorden, maar verzeker je wel dat ik met de grootste zorg naar jouw verhaal luister. Door nieuwe inzichten en perspectieven te bieden, probeer ik je te helpen bepaalde gebeurtenissen vanuit een andere hoek te bekijken en nieuwe betekenissen te geven. We doen dit allemaal op jouw tempo en natuurlijk met respect voor jouw eigenheid als persoon.

 

Vanaf het moment dat een begeleiding van start gaat, zullen een aantal gesprekken volgen. Gewoonlijk gaan de sessies wekelijks of tweewekelijks door. Vooral in het begin van een begeleiding ligt de intensiteit wat hoger omdat we dan nog in de verkennende fase zitten. Maar zoals altijd geldt: we bekijken samen wat mogelijk is.

 

In de verkennende fase is het de bedoeling dat we een concreet beeld proberen schetsen van jou als persoon en je omgeving. We gaan daarnaast dieper in op de reden van je aanmelding en je kan ook je eigen verwachtingen of persoonlijke doelen duidelijk maken. Je kan open vertellen over waar je mee zit of waar je tegenaan loopt.

Weet je niet goed wat je kan verwachten? Geef dit dan gerust aan. Ik leg je graag uit hoe ik werk en wat ik voor jou zou kunnen betekenen. We gaan samen op zoek naar waar jij nood aan hebt.

 

Op voorhand bepalen hoelang een begeleiding zal duren is moeilijk. Dit verschilt van persoon tot persoon. Verandering en persoonlijke groei zijn processen die tijd vragen en ik wil die tijd samen met jou nemen. Ik ben me ervan bewust dat dit een inspanning van je vraagt en een heel intens proces kan zijn. Het doel is om de begeleiding zo kort mogelijk maar zo lang als nodig te laten duren. We volgen jouw ritme. 

 

Afspraaktypes

Naast afspraken in mijn praktijk is het ook mogelijk om te kiezen voor online begeleidingen of begeleiding op verplaatsing.

 

  • PRAKTIJK: Op het afgesproken moment kom je naar de praktijk (Ommegangstraat 4, 9667 Horebeke).

 

  • ONLINE: Wanneer je kiest voor online begeleiding, zal je een link ontvangen via mail.

 

  • VERPLAATSING: VOORLOPIG ON HOLD. Wandelafspraken zijn wel mogelijk vertrekkende vanaf de praktijk. Begeleiding op verplaatsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Ben je hierin geïnteresseerd? Geef dit dan gerust aan en dan bekijken we samen wat mogelijk is.